Slots- og Kulturstyrelsen nedsætter museumsråd

02.03.2022
Slots- og Kulturstyrelsen har nedsat det første museumsråd til rådgivning af styrelsen på museumsområdet. Rådet består af 11 medlemmer og er nedsat for en fireårig periode.

Det nye museumsråd fungerer som styrelsens strategiske rådgiver på museumsområdet og bistår med at identificere trends, udfordringer og indsatsområder hos museerne.

Enhedschef Christina Papsø Weber, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Museumsrådet giver nye muligheder for at drøfte og kvalificere faglige aspekter af styrelsens arbejde inden for museumsområdet. Det er et mangfoldigt og specialiseret museumsråd, vi har nedsat, og jeg ser virkelig frem til at samarbejde. Sammen kan vi blive klogere på nuancer og perspektiver i museumslandskabet og arbejde mod fornyelse og forbedringer.”

De 11 medlemmer af Museumsrådet i perioden 2022 – 2026 er:

 • (Forperson) Sofie Plenge, Direktør for Kultur & Sundhed, Vejle Kommune
 • Anni Mogensen, Vicedirektør, Nationalmuseet
 • Bo Skaarup, Museumsdirektør, Naturhistorisk Museum
 • Christina Bilde, Vicedirektør, Roskilde Festival
 • Flemming Just, Forperson for Organisationen Danske Museer, Direktør Sydvestjyske Museer
 • Karen Grøn, Museumsdirektør, Trapholt
 • Lars Kirdan, Nordic Director of Business Development, Public Sector, SAS Institute
 • Lise Skytte Jacobsen, leder af Center for museologi, Aarhus Universitet
 • Mikkel Bogh, Direktør, Statens Museum for Kunst
 • Peter C. Kjærgaard, Museumsdirektør, Statens Naturhistoriske Museum
 • Peter Thor Andersen, Direktør, Øhavsmuseet

Baggrund for det nye museumsråd

Museumsrådet er valgt for en fireårig periode og består af op til 11 medlemmer. Forpersonen for Organisationen Danske Museer (ODM) er fast medlem, mens tre medlemmer udpeges som repræsentanter for hvert af de tre hovedmuseer Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Statens Naturhistoriske Museum. Tre museumsledere fra henholdsvis et naturhistorisk museum, et kulturhistorisk museum og et kunstmuseum er valgt af de statslige og statsanerkendte museer, mens fire medlemmer udpeges af Slots- og Kulturstyrelsen.

I forlængelse af museumsrådets første møde den 10. marts forventer styrelsen desuden at nedsætte museumsudvalg, der skal rådgive styrelsen i forbindelse med specifikke institutions- og museumsfaglige spørgsmål og indsatsområder. Det vil bl.a. være inden for arkæologi og fordeling af udviklingsmidler. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter antallet af medlemmer i de enkelte udvalg og udvalgets faglige profil efter opgavens karakter og dette kan ske i samråd med Museumsrådet.

De nye udvalg er en del af en ny struktur for rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen inden for museumsområdet, der trådte i kraft i december 2021.

Læs mere om rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: tlf.: 22 61 19 95

Opdateret 25. marts 2022