Årets Top 10 byder på mystiske kultpladser, sjældne barnegrave og værdifulde skatte

22.12.2021
Landets museer og Slots- og Kulturstyrelsen kan igen i år præsentere en usædvanligt spændende Top 10 over de allermest spektakulære, arkæologiske fund, som er dukket frem af den danske muld i 2021.

Slots- og Kulturstyrelsen kan i år for 12. gang løfte sløret for Top 10 over årets arkæologiske fund, som de arkæologiske museer rundt omkring i landet har bragt frem i lyset i løbet af 2021. 

Ligesom bygge- og anlægsbranchen har også arkæologerne haft et særdeles travlt år med en udgravningsaktivitet helt ud over det sædvanlige. De mere end 1000 arkæologiske undersøgelser rundt omkring i landet har ført til en perlerække af spændende fund, som giver os en endnu bedre forståelse af vores fælles kulturarv.  

Direktør Jesper Hermansen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Det er overvældende at tænke på alle de arkæologiske fund, der bliver gravet op af jorden hvert eneste år rundt omkring i landet. De gør os klogere på, hvem vi var som folk for tusindvis af år siden, og hvordan vi har udviklet os gennem tiden. Fundene, som arkæologer på museerne og et væld af detektorførere står bag, er en gave til os alle sammen, for de vil nu blive en del af museernes samlinger og udstillinger, hvor vi får mulighed for at opleve dem og lære endnu mere om vores fælles danmarkshistorie.”  

De unikke fund, der har fundet vej til Top 10, kaster på hver deres måde nyt lys over danmarkshistorien og giver os viden om, hvordan vi som folk har udviklet fra at være samlere og jægere til et samfund med innovative bønder, der dyrkede jorden og skabte den historiske baggrund for det moderne samfund, vi kender i dag.

Top 10 i ikke-prioriteret rækkefølge:

  • Arkæologer finder hesteofringsplads på Norddjurs (Museum Østjylland). 
  • Fund af romersk fangelænke ved Fæsted vidner om slavehandel (Museet Sønderskov).
  • Vandmølle i Støvring afslører jysk adelskvindes arv (Nordjyske Museer).
  • I Vindelev klinger i muld det gyldne guld (VejleMuseerne). 
  • Gruset hul gemmer på bronzesværd i 3000 år (Odense Bys Museer). 
  • Arkæologer finder de døde børns gravhøj (ROMU).
  • Istidens sidste rensdyrjægere viser sig i Sydsjælland (Museum Sydøstdanmark).
  • 5000 år gammel stenalder-kultplads står som var det i går (Arkæologi Vestjylland/ Ringkøbing-Skjern Museum og Vardemuseerne). 
  • Sandflugtsdækket gård ligger på kanten af afgrunden (Vendsyssel Historiske Museum).
  • Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed – gælder også gravhøje (Nordjyske Museer). 

Skelsættende fund i hele landet

Også i år har der været stor variation i de arkæologiske fund, der er gjort rundt omkring i landet. På museerne har man blandt andet kunnet glæde sig over en sjælden jagtplads fra den ældste stenalder på Knudshoved Odde i Sydsjælland og over overraskende fund af stenalderens kultanlæg ved både Ginnerup på Norddjurs og Øster Lem Hede ved Ringkøbing i Vestjylland. 

Spændende var også fundet af de to bronzealdergravhøje ”indbygget” i et tidligere begravelsesanlæg fra stenalderen ved Skørping i Himmerland. Og stor forundring vakte også et helt unikt fund af en romersk slavelænke i Fæsted i det sydvestlige Jylland, de store, dekorerede smykkeplader af guld fra Vindelev ved Vejle og det helt usædvanligt velbevarede, middelalderlige mølleanlæg fra Støvring i Himmerland - for ikke at tale om fundet af en gård ved Klitgård i Vendsyssel, hvor folk i området i renæssancen omkring år 1600 måtte forlade deres hjem på grund af klimaforandringer. 

Samlet set viser de mange forskellige typer af fund på Top 10 et mangfoldigt aspekt af det liv, der har kendetegnet hverdag, kult, fest og død gennem danmarkshistorien for de tidligste jægere og bønder, for jernalderens stormænd, for driftige møllersvende, og for uheldige renæssancebønder, der blev ramt af sandflugt og havstigninger. Fortidens problemer viser sig igen og igen, at de også kan være vores problemer mange generationer senere.

Fakta om Top 10 

For at komme i betragtning til Top 10 er det en betingelse, at fundet er fremkommet ved en arkæologisk udgravning eller på baggrund af nye, videnskabelige resultater fra det forgangne år. Der skal også være tale om et fund, der tilfører betydelig, ny viden til arkæologien og danmarkshistorien.

Top 10 er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen på baggrund af museernes egne indberetninger af fund. Listen angiver fundene i vilkårlig rækkefølge. Der var i 2021 i alt 20 stærke kandidater til årets Top 10. 

Læs de spændende historier om alle 10 fund 

Hent pressefotos fra de 10 fund 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Thomas Roland, Slots- og Kulturstyrelsen, 33 95 42 00

Fuldmægtig Mads Drevs Dyhrfjeld-Johnsen, Slots- og Kulturstyrelsen, 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 22. december 2021