22 millioner kroner til forskningsprojekter på kultur- og fritidsområdet

30.06.2023
Undersøgelse af homoseksuelle livsformer i provinsen, forskning i forebyggelse af idrætsskader blandt unge og om ritualiserede måltider i tragtbægerkulturen i Danmark. Det er bare nogle af de 38 projekter inden for kultur- og idrætsområdet, der i år får bevilget penge fra Kulturministeriets Forskningspulje.

Midlerne fra Kulturministeriets Forskningspulje går til forskningsprojekter på forskende institutioner, statsanerkendte museer og idrætsinstitutter.

Forperson for Kulturministeriets Forskningsudvalg Sara Muhr siger:

”Blandt dette års modtagere finder vi både en bred og høj kvalitet i forskningsprojekterne. Det gælder idrætsområdets forskning i bl.a. idrætsskader og hormoners indvirkning på præstationer, der er på højeste niveau. De statsanerkendte museer udnytter både i emner og materiale, at de ofte har et lokalt udgangspunkt.

Kildematerialet til undersøgelsen af homoseksuelle livsformer i provinsen er helt unikt og lægger op til ny viden om livet uden for storbyerne. De statslige forskende institutioner yder ligeledes en meget stor landsdækkende forskningsindsats på højeste niveau, hvor bl.a. undersøgelser af både dansk folkemusik, pop og rock har fået støtte i år.”

Om dette års modtagere

Blandt modtagerne i år finder vi blandt andre Museum Vestfyn, som har fået støtte til en forundersøgelse til forskning i, hvordan homoseksuelle livsformer og praksisser kunne udfoldes og udtrykke sig i provinsen i første halvdel af 1900-tallet. 

Museum Vestsjælland får støtte til et PhD-projekt om ritualiserede måltider i tragtbægerkulturen i Danmark, og som skal kaste lys over, hvorfor den rituelle indtagelse og ofring af mad, drikke og destruktion af lerkar spiller en stor rolle i perioden ca. 3300-2800 f. kr. i Danmark. 

Rytmisk Musikkonservatorium er en af de statslige forskende institutioner, der også får støtte i år til forskning i den engelske og amerikanske indflydelse på dansk pop og rock i perioden1975-85. På idrætsområdet får bl.a. Syddansk Universitet støtte til et projekt, der vil undersøge karakteristika ved forebyggelse og håndtering af idrætsskader i danske ungdomsidrætsmiljøer med hhv. høj og lav forekomst af idrætsskader.

Om Kulturministeriets Forskningspulje

De 22 millioner kroner fordeles efter en prioriteret indstilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg, der består af ni medlemmer med en alsidig forskningsfaglig indsigt inden for idrætsområdet og kulturområdet. 

Ud over at rådgive om uddelingen af Forskningspuljen, er det desuden også udvalgets opgave at afgive indstillinger til Kulturministeriet om forskning og forskningspolitik.

Midlerne bliver i år tildelt i alt 38 projekter. Det er de forskende institutioner under Kulturministeriet, de statsanerkendte museer og idrætsforskende institutioner, som kan søge Kulturministeriets Forskningspulje. Næste ansøgningsrunde er i foråret 2024.

Se listen over modtagere af midler på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.
 
Læs mere om uddelingen af midler til forskning og Kulturministeriets Forskningsudvalg

Yderligere oplysninger

Forperson for Kulturministeriets Forskningsudvalg Sara Muhr telefon: 51 26 99 77
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 30. juni 2023