Totalrådgiver til Nyborg Slot er fundet

09.02.2024
Slots- og Kulturstyrelsen har tildelt totalrådgiveropgaven på Nyborg Slot-projektet til H+.

I november 2023 åbnede Slots- og Kulturstyrelsen udbuddet for opgaven med færdigprojektering af Nyborg Slot, der omfatter nybyggeri af en ringmur og udstillingsfløjen, herunder vagttårnsforhøjelse, slotsbro, slotsgården og Slotsholmen.

Slots- og Kulturstyrelsen har tildelt totalrådgiveropgaven til H+ efter en prækvalifikationsrunde, hvor fire tilbudsgivere bød ind på opgaven.

Udbuddet er et af de initiativer, kulturminister Jakob Engel-Schmidts søsatte i sommer, der skal sikre, at Nyborg Slot-projektet kan genoptages hurtigst muligt, såfremt finansieringen falder på plads.

Opdateret 15. marts 2024