Stort løft af bibliotekernes digitale infrastruktur

29.06.2023
Landets biblioteker skal moderniseres med overgangen til en ny katalogiseringsstandard. Det betyder, at det fremover bliver lettere for brugerne at finde deres materialer og gå på opdagelse i bibliotekernes store samlinger. Der er afsat 16,2 millioner kroner til arbejdet.

I takt med at nye medietyper vinder frem på bibliotekerne, er det også nødvendigt at modernisere bibliotekernes digitale værktøjer, så det bliver lettere at beskrive og genfinde forskellige typer af materialer i bibliotekernes store samlinger. 

Kulturministeriet afsætter derfor 16,2 millioner kroner til at den danske bibliotekssektor kan modernisere måden, bøger og andre materialer katalogiseres efter på alle landets biblioteker. Dette bliver en stor fordel for biblioteksbrugere i hele Danmark, fordi man bedre vil kunne understøtte digitaliseringen på bibliotekerne og på nye platforme, applikationer mv.

Enhedschef, Annette Bach, Slots- og Kulturstyrelsen siger:

”Bibliotekerne er på mange måder digitale frontløbere, men tiden er løbet fra en række løsninger i bibliotekernes digitale infrastruktur. For 50 år siden, da de danske biblioteker satte strøm til kartotekskortene, var de pionerer inden for elektroniske data og databehandling. Nu skal bibliotekerne igen tage et stort spring ud af de digitale kartoteksskuffer med en løsning, der både skaber data til bibliotekerne og matcher de behov biblioteksbrugerne har i dag. Dermed vil det både blive nemmere for brugerne at fremsøge den litteratur, film eller andet, som de ønsker at låne på bibliotekerne og finde inspiration til den næste oplevelse i bibliotekernes fantastiske samlinger.”

May-Britt Diechmann og Pia Henriette Friis, Bibliotekschefforeningen siger:

”Bibliotekschefforeningen har længe set frem til, at vi i Danmark skal overgå til de internationale katalogiseringsprincipper RDA. En overgang til RDA vil dels fremtidssikre samspillet mellem vores systemer og omverdenen, og dels danne udgangspunkt for moderne system- og formidlingsløsninger og –services. Vi får en mere moderne formidlingsmulighed til glæde for vores borgere – en vigtig fremtidssikring. Vi er derfor særligt glade for beslutningen om at bibliotekerne skal i gang med overgangen til RDA.”

Baggrund

Med moderniseringen overgår folkebibliotekerne til katalogiseringsstandarden, RDA (Resource Description and Access). RDA er en katalogiseringsstandard, der bruges i store dele af biblioteksverdenen i Europa og USA og kommer til at omfatte hele bibliotekssektoren i Danmark.

Der er indgået aftale med KOMBIT, som sammen med DBC Digital skal stå for at implementere RDA i Danmark. Selve implementering forventes gennemført i løbet af to-tre år. 

Læs mere om katalogiseringsstandarden RDA på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 29. juni 2023