National bruger- og benchmarkundersøgelse på biblioteksområdet 2016

Den nationale bruger-og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet i 2016 har til formål at give landets folkebiblioteker et enkelt, fælles værktøj til kvalitetsudvikling og dokumentation.
Opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Brugerundersøgelse

Udgivelsesdato

2016

Sideantal

86 sider

Udgiver

Slots- og Kulturstyrelsen