Det blev en sommerfugl

Inspiration til dagtilbudsbørns møde med kunst, kultur og kulturarv

Forfattere:

Professionshøjskolen Absalon: Bennyé D. Austring, Merete C. Sørensen, Thomas Thorsen

University College Nordjylland: Felicia Bech Lillelund, Hanne Kusk 

University College Lillebælt: Lars Kjær Larsen, Mette Nørregaard Christensen, Lene Gutzon Münster

Kulturprinsen i Viborg: Ulla Voss Gjesing, Karoline Rasmussen
The Animation Workshop v. VIA University College: Flemming Bæk
Dansk Forfatterforening: Inge Duelund Nielsen.

© 2018 Alle rettigheder tilhører Slots- og Kulturstyrelsen

Fotos:

Alle fotos uden angivelse af fotograf er stillet til rådighed af KULT-projektets deltagere.

Forsidefoto: Børn fra børnehaven Kingo på besøg på Vendsyssel Kunstmuseum

Design:

Casper Bergsø, Professionshøjskolen Absalon

ISBN, digital version: 978-87-92717-57-3

Opdateret 19. februar 2020