Den nationale brugerundersøgelse. Årsrapport 2018

 

 

Til download

Den nationale brugerundersøgelse. Årsrapport 2018
Udgivet af Slots- og Kulturstyrelsen, maj 2019

Opdateret 09. maj 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen