Syv millioner til grønlandsksproget radioproduktion

29.11.2022
Nordisk Teaterlaboratorium har fået tildelt 7 millioner kroner til at producere grønlandsk podcast og radio i Danmark. Stationen ønsker at skabe et virtuelt forsamlingshus for grønlændere på tværs af generationer.

Puljen til grønlandssproget programproduktion – også kendt som Grønlandspuljen - har til formål at skabe et auditivt samlingspunkt for grønlændere bosat i Danmark.

Der indkom otte ansøgninger til puljen, som alle levede op til kriterierne. Vinderen af puljen blev Nordisk Teaterlaboratorium med deres INUNA radio, som Slots- og Kulturstyrelsen samlet vurderede som den bedste ansøgning.

INUNA radios vision er at skabe et virtuelt forsamlingshus for grønlændere på tværs af generationer, som kan være med til at ophæve den fysiske afstand mellem bosiddende grønlændere i Danmark og til at understøtte kontakten til Grønland.

Baggrund

Puljen udmøntes på baggrund af aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Kristendemokraterne og Alternativet om finansloven for 2022. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen til grønlandsk sproget programproduktion for grønlændere i Danmark.

Læs mere om kriterierne for udmøntningen af midlerne i puljebeskrivelse

Der er afsat 7 mio. kr. i 2022-2025 til grønlandsksproget radioproduktion.

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 29. november 2022