Mindehøjen

I begyndelsen af 1920erne fik dansk-amerikanere i USA den idé, at de danske udvandrere skulle have et monument i København. I Jylland havde man Rebild Bakker, hvor dansk-amerikanerne kunne mødes, men der var intet sted i nærheden af København.

Forhandlinger om mindesmærke for dansk-amerikanere

Der blev nedsat en arbejdskomite af dansk-amerikanere, som udpegede billedhuggeren Anders Bundgaard til at udarbejde et konkret forslag til et sådant mindesmærke.

Søndermarken et passende sted for mindesmærket

Efter mange og lange forhandlinger enedes man om, at mindesmærket skulle udformes som en kæmpehøj, med et udsmykket, indvendigt kammer, og at Søndermarken ville være et passende sted for højen.

Denne placering vakte ikke udelt begejstring hos de danske myndigheder og i første omgang blev svaret et blankt nej. Efter lange forhandlinger opnåede man i 1924 enighed, og Anders Bundgaard kunne gå i gang med arbejdet.

Verdensomspændende indsamling blev til 12.000 dollars

De nødvendige midler til projektet blev skaffet til veje gennem en verdensomspændende indsamling blandt udlandsdanskere og med et bidrag sat så lavt som 1 dollar, så alle uden hensyn til deres økonomiske formåen kunne være med.

12.000 dollars blev samlet ind blandt danskfødte og deres efterkommere over hele verden, og alle bidragyderne modtog siden en smuk litografi af Mindehøjen som tak.

40.000 mennesker til indvielse i 1925

Mindehøjen blev under mange taler og sange indviet året efter i 1925, under overværelse af 40.000 mennesker og med deltagelse af hele det danske kongehus.

Indenfor i Mindehøjen

Mindehøjen ligger den dag i dag på sit bakkedrag i Søndermarken, omgivet af store træer. Over indgangen til højen står mejslet:

"De, der drog ud og aldrig vendte tilbage" 

Gennem en smal stensat gang kommer man ind i selve højen, som er 8 m i diameter og har en loftshøjde på 5 m. Øverst i kuplen er en meterstor åbning, der lader lyset slippe ind.

I midten af rummet står en legemsstor kvindeskikkelse. Den symboliserer Moder Danmark, der omfavner sine børn. I væggene er indmuret 9 relieffer, der symbolsk skildrer emigranternes liv og færden i det fremmede, og i gulvet er en femtakket stjerne, svarende til de fem verdensdele.

Mindehøjen er åben for offentligheden hvert år den 4. juli kl. 11-19.

Opdateret 26. august 2021

Kom inden for i mindehøjen

Mindehøjen er åben for offentligheden hvert år den 4. juli kl. 11-19.

Folder om Mindehøjen

Hent folder om mindehøjen, som angiver relieffernes placering i Mindehøjen og højens placering i Søndermarken.

Download folderen (pdf)