Udbud af programtilladelser i MUX 1

Udbud af ikkekommercielt lokal-tv i MUX 1.

Baggrund

Radio- og tv-nævnet har gennemført et udbud af sendemulighederne for ikkekommercielt lokaltv i MUX 1 i henhold til bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 2019 om ikkekommercielt tv i MUX 1.

På denne side findes der generel information om udbuddet, udbudsmateriale samt bilag.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var torsdag den 13. juni 2019, kl. 23.59. 

Ansøgninger modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Spørgsmål og svar

Radio- og tv-nævnet har gennemført en spørgsmål- og svarrunde i forbindelse med udbuddet.

Fristen for indsendelse af spørgsmål var den 12. april 2019, kl. 12.00 

Svarene på de stillede spørgsmål fra henholdsvis informationsmødet den 2. april 2019 og den skriftlige spørgsmål/svar runde er nu offentliggjort og kan læses nedenfor:

Spørgsmål og svar til udbuddet af programtilladelse.

For at sikre lige adgang til oplysninger om udbuddet bliver svarene alene offentliggjort på denne hjemmeside. Der vil ikke blive udsendt individuelle svar med post eller mail. Det er ansøgers eget ansvar at holde sig opdateret om spørgsmål og de hertil afgivne svar.

Modtagne ansøgninger

Modtagne ansøgninger

Oversigt over modtagne ansøgninger om tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Der er modtaget 62 ansøgninger, som fordeler sig således geografisk:

  • Bornholm: 2 ansøgninger
  • Fyn: 10 ansøgninger
  • Hovedstaden: 18 ansøgninger
  • Midt-Vest: 5 ansøgninger
  • Nord: 6 ansøgninger
  • Syd: 6 ansøgninger
  • Øst: 5 ansøgninger
  • Østjylland: 10 ansøgninger

Se oversigten over hvem, der har ansøgt her.

Du kan finde ansøgningerne, dvs. ansøgningsskema samt programbeskrivelse, her.

 

Opdateret 01. marts 2023