Online kontaktklagepunkt

Ønsker du at klage over manglende tilgængelighed?

Du kan klage til Radio- og tv-nævnet over, hvorvidt danske udbydere af fjernsyn og video on demand tjenester har opfyldt forpligtelserne om at udbyde tilgængelighedsforanstaltninger. Du kan sende en mail til rtv@remove-this.slks.dk eller ringe på 33 95 42 00. 

Du bedes oplyse i din klage, hvilken udbyder du ønsker at klage over samt begrundelsen for din klage.

Der er ikke mulighed for at klage til Radio- og tv-nævnet over konkret indførte tilgængelighedsforanstaltninger – eksempelvis om foranstaltningerne teknisk fungerer mv. Sådanne klager skal rettes direkte til udbyderne.

Læs mere om reglerne for tilgængelighed.

Opdateret 28. september 2022