Værditest af versionerede apps til Apple TV og Sony Playstation

På baggrund af en henvendelse om værditest af versionerede apps til Apple TV og Sony Playstation 3/4 har Radio- tv-nævnet truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for, at nævnet af egen drift iværksætter en godkendelsesprocedure af de versionerede apps.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019