Lovgrundlag m.m.

Reglerne vedrørende værditest kan findes i ”Bekendtgørelse om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester” og i ”Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed”.

Det fremgår også af ”Bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet”, § 4, stk. 2, at det er Radio- og tv-nævnets opgave at godkende væsentlige nye tjenester og væsentlige ændringer af eksisterende tjenester fra DR og TV 2-regionerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens retningslinjer for værditesten kan findes nedenfor.

<link fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/radio_og_tv/landsdaekkende_regional/DR/Vaerditest/endelige_retningslinier_for_markedsvurdering_1_.pdf - - "Åbner i nyt vindue i pdf">Værditest: Generelle retningslinjer for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet</link>

Opdateret 15. marts 2023