Registrering af video on demand-tjenester

På denne side findes information om tv, der distribueres på de såkaldt nye platforme, dvs. i internettet, mobilnetværk, mv.

Disse tjenester er reguleret i radio- og fjernsynslovgivningen ligesom traditionelt tv, men der gælder særlige regler på området.

Ligesom for traditionelle former for tv er det Radio- og tv-nævnet, der er tilsynsorgan for tv-foretagender og udbydere på disse platforme, hvis de hører under dansk myndighed.

Et tv-foretagende eller en udbyder hører som hovedregel under dansk myndighed, hvis det har sit hovedkontor i Danmark. Radio- og tv-nævnet træffer blandt andet afgørelse om klager over reklamer og sponsorering også på dette område.

Læs mere om gældende lovgivning om tv på de nye platforme nedenfor:

Radio- og fjernsynsloven

Reklamebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om registrering og on-demand

Grundlæggende sondres mellem to forskellige former for tv-tjenester på nye platforme som internet, mobilnetværk og andre former for elektroniske telekommunikationsnet: 

  • On-demand audiovisuelle medietjenester
  • Traditionelt (lineært) tv på nye platforme.

Læs mere om definitionerne for disse typer tv, hvilke regler der gælder, samt om tv-udbyderen skal registreres hos Radio- og tv-nævnet nedenfor:

Opdateret 15. marts 2023