Tilskudsmodtagere af Bladpuljen

Her på siden finder du lister over, hvem der har fået tilskud fra Bladpuljen.

For hvert år offentliggør vi en oversigt over tilskudsmodtagere og tilskudsbeløb. Listen er i pdf-format, og det er muligt at søge efter bestemte ord i listen.

Foreløbige og endelige tal

Vi beregner de forventede tilskud fra Bladpuljen i første halvdel af tilskudsåret.

De nyeste tal herunder er derfor foreløbige. Listerne for 2004 - 2020 viser de endelige tilskudsbeløb fra Bladpuljen.

Opdateret 12. april 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen