Klage over skjult reklame for Marabou i programmet "Lige i skabet" sendt på TV 2

Radio- og tv-nævnet havde modtaget en klage over skjult reklame for Marabou i programmet ”Lige i Skabet” sendt på TV 2. Klager mente, at programmet indeholdt skjult reklame for Marabou, da det blev oplyst, at en af deltagerne spiste mørk chokolade, herunder blev der gjort opmærksom på, at det var chokolade af mærket Marabou, da chokoladen blev vist og omtalt.

Nævnet fandt, at der var tale om en fremhævelse af Marabou, men at denne fremhævelse, henset til den redaktionelle kontekst, hvori omtalen og eksponeringen indgik, var redaktionelt berettiget.

Radio- og tv-nævnet fandt derfor ikke, at programmet indeholdt skjult reklame for Marabou i strid med § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber og § 72 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 16. marts 2019 om radio- og fjernsynsvirksomhed

Opdateret 07. maj 2020