Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

Radio- og tv-nævnet havde modtaget en klage over en reklame for Zendium sendt på TV 2. Klageren var Colgate-Palmolive A/S (Colgate), som mente, at reklamen var i strid med §§ 3- 4, § 20, stk. 3, og § 21, i markedsføringsloven, og som konsekvens heraf er i strid med § 7, stk. 1 og 2 i reklamebekendtgørelsen.

Radio- og tv-nævnet fandt, at der var tale om en sammenlignende reklame, idet der var tale om en indirekte sammenligning med andre tandpastamærker, men at reklamen ikke kan siges at være egnet til at ramme navngivne konkurrenter direkte. Radio- og tv-nævnet vurderede, at reklamens humoristiske tone i beskrivelsen af hovedpersonernes ’savn’ af den klassiske pebermyntesmag og skum og den selvironiske fremstilling af Zendiums manglende egenskaber, samlet set medførte, at reklamen ikke skulle ses som en direkte miskreditering af konkurrenternes produkter.

Det var Radio- og tv-nævnets vurdering, at henvisninger såsom ”pebermyntebomben” ikke automatisk får gennemsnitsforbrugeren til at tænke på klagers produkt, hvorfor der er tale om en så upræcis og generel beskrivelse af andre tandpastaer, at budskabet ikke kan siges at ramme konkurrenterne direkte. 

Henset til ovenstående og henset til hensynet til den kommercielle ytringsfrihed fandt Radio-og tv-nævnet derfor, at reklamen ikke var i strid med § 7, stk. 1, og 2, i reklamebekendtgørelsen.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 09. april 2021