Klage over reklame for Neutral vist på TV 2

Radio- og tv-nævnet havde modtaget en klage over reklame for Neutral vist på TV 2, som klager mente, var krænkende over for forældre og børn over 7 år.

Radio- og tv-nævnet fandt, at reklamen ikke indeholdt elementer der kunne betragtes, som anstødelige. Det forhold at drengen efterlades sur og skuffet efter lagkagens lys pustes ud, medførte ikke, at reklamen kunne anses som stødende. Nævnet fandt derfor, at reklamen ikke var i strid med reklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1, og 2.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 03. marts 2020