Klage over reklame for "Havnens Perle" i programmet "Lobbyland" sendt på Radio4

Radio- og tv-nævnet havde modtaget en klage over skjult reklame for ”Havnens Perle” i programmet ”Lobbyland” sendt på Radio4.

Nævnet fandt, at der var tale om en fremhævelse af ”Havnens Perle”, men at denne fremhævelse, henset til den redaktionelle kontekst, hvori omtalen og eksponeringen indgik, var redaktionelt berettiget. Programmet ”Lobbyland” sendt den 10. juni 2020 fremstår som et program, hvor der er fokus på at give lytterne indsigt i det danske EU-medlemskab. Langt størstedelen af programmet omhandler generelle drøftelser om EU, og omtalen af ”Havnens Perle” og dennes produkter udgør således blot en mindre del af udsendelsens indhold.

Radio- og tv-nævnet fandt derfor ikke, at programmet indeholdt skjult reklame for ”Havnens Perle” i strid med § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber og § 72 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Afgørelse med den fulde beskrivelse

Opdateret 26. januar 2022