Klage over reklame for regionsrådsvalget sendt på TV 2

Resumé

Klagen vedrørte en reklame for regionsrådsvalget fra Danske Regioner, som blev sendt på TV 2. Klager mente, at det i reklamen blev fremstillet som om, at ”partering” af mennesker har noget med regionsrådsvalget at gøre. Klager pointerede, at dette var en udstilling af en syg og strafbar handling.

Reklamen bestod af et 30 sekunders tv-spot, hvori der reklameres for regionsrådsvalget. Undervejs ses en sekvens på ca. 5 sekunder, hvor man ser en ung mand ligge på, hvad der ligner et felthospital, mens en smedlignende mand står klar med en sav. Manden insinuerer, at han skal foretage en amputation af mandens ben, idet han placerer saven på den unge mands ben. Imens denne sekvens kører siger speakeren: ”Vil der fremover være en læge til stede i din region?”

Det var Radio- og tv-nævnets vurdering, at reklamen rettede sig mod stemmeberettigede danskere over 18 år. Det var nævnets opfattelse, at der i reklamen til en hvis grad spilles på frygt, men at dette ikke går så vidt som til at kunne kaldes utilbørligt.

Nævnet begrundede dette med, at hele reklamen er karikeret i sit udtryk, gennem brugen af tango-musik og ved brug af meget ekstreme og overdrevne eksempler, som dog samtidig ikke indeholder eksempelvis blodige elementer eller lignende eksplicitte voldsomme visninger.

Samlet set var det derfor nævnets vurdering, at scenerne ikke var i strid med forbuddet mod brug af vold, jf. reklamebekendtgørelsens § 9, stk. 1. Af samme grund fandt nævnet, at reklamen ikke var i strid med reklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1, hvorefter reklamer bl.a. være lovlige, sømmelige, hæderlige og sandfærdige og være udformet med behørig social ansvarsfølelse.

Idet reklamen blev vist den 12. november 2017, dvs. 9 dage inden regionsrådsvalget, var visningen sket indenfor perioden fra tidspunktet for udskrivelsen af valget og dermed omfattet af forbuddet mod politiske reklamer i ovennævnte bestemmelser i den såkaldte ”reklamefri” periode. Radio- og tv-nævnet fandt imidlertid ikke, at kampagnespottet kunne anses for at være egnet til at påvirke befolkningens stillingtagen til regionsrådsvalget i strid med forbuddet mod udsendelse af reklamer for politiske budskaber i den reklamefri periode, jf. radio- og fjernsynslovens § 76, stk. 4, og reklamebekendtgørelsens § 15, stk. 2.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 01. februar 2019