Klage over køns- og aldersdiskriminerende reklame for Stofa sendt på TV 2

Radio- og tv-nævnet havde modtaget en klage over en reklame for Stofa kaldet ”Grandma Hackers” sendt på TV 2. Klager mente, at reklamen var både køns- og aldersdiskriminerende.

I reklamen så man bedstemødre blive undervist i at hacke sig ind til deres børnebørns computere. Dette lykkedes for flere af bedstemødrene til børnebørnenes store forundring, og man fik på den måde fortalt, at det er vigtigt at udvise forsigtighed, når man færdes på internettet.

Nævnet fandt ikke, at bedstemødrene blev fremstillet nedladende. Reklamen fremstod efter Nævnets vurdering humoristisk og formidledeet alvorligt budskab med et glimt i øjet.

Nævnet fandt, at reklamen var udformet i overensstemmelse med § 7, stk. 1 og § 9, stk. 2 i reklamebekendtgørelsen.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 13. februar 2020