Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR’s EPG

Resumé

Der var klaget over skjult reklame for Danske Spil på DR’s elektroniske programguide (herefter EPG). Teksten ”Tænk hvis du vandt” fremgik af EPG’ens skærmbillede, hvilket klager anførte, ikke var en redaktionelt berettiget oplysning.

Sagen er af principiel karakter, bl.a. fordi indhold på EPG’er ikke reguleres eksplicit i radio- og fjernsynsloven. Der skulle derfor tages stilling til, om DR’s udsendelse af tekstindhold til en EPG er omfattet af definitionen på udøvelse af programvirksomhed i radio- og fjernsynsloven.

Radio- og tv-nævnet fandt, at DR’s udsendelse af tekstindhold til en EPG i DTT-nettet var omfattet af definitionen på udøvelse af programvirksomhed i radio- og fjernsynsloven. Endvidere fandt nævnet, at teksten ”Tænk hvis du vandt” ikke kunne begrundes redaktionelt, hvorfor den udgjorde skjult reklame for Danske Spil.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019