Klage over ulovlig sponsorering af programmet "Hele Svineriet" vist på DR2

Resumé

Der var klaget over ulovlig sponsorering af programmet ”Hele Svineriet”, som blev vist på DR2. Klager anførte, at programmet fremstod som værende udarbejdet på journalistiske vilkår, men at det i virkeligheden var sponsoreret af interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer.

På baggrund af DR’s oplysninger om de økonomiske forhold i forbindelse med produceringen af programmet fandt nævnet ikke, at der forelå sponsorering i form af et direkte tilskud til finansieringen af programmet fra Landbrug og Fødevarer. Nævnet fandt endvidere ikke, at det udgjorde et indirekte tilskud til finansieringen af DR’s programvirksomhed, at organisationens direktør medvirkede vederlagsfrit. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at det som direktør for en interesseorganisation er en sædvanlig arbejdsopgave at stille sin person vederlagsfrit til rådighed i forbindelse med forskellige tv-udsendelser, interviews mv.

Endvidere fandt nævnet ikke, at programmet indeholdt skjult reklame for Landbrug og Fødevarer. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at der er en klar redaktionel sammenhæng mellem programmet med svineproduktion som tema og Landbrug og Fødevarers direktørs medvirken.

Endelig konstaterede nævnet, at det ligger uden for nævnets kompetence at træffe afgørelse om indholdet af konkrete programmer. Det er DR’s bestyrelse, der har det overordnede programansvar, herunder ansvaret for at radio- og fjernsynslovens principper om saglighed og upartiskhed, overholdes i informationsformidlingen.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019