Klage over ulovlig medvirken af en mindreårig i reklame for Glyngøre Nemfisk vist på TV 2

Resumé

Klage over mindreårigs medvirken i en reklame for Glyngøre Nemfisk vist på TV 2.

Der var klaget over en mindreårigs medvirken i en reklame for Glyngøre Nemfisk. Klager anførte, at reklamen var i strid med reklamebekendtgørelsens § 22, stk. 1, hvorefter børn under 14 år kun må medvirke i reklamer, når en sådan medvirken fremtræder som en naturlig bestanddel af det afbildede miljø mv.

Radio- og tv-nævnet fandt, at reklamen var udformet i overensstemmelse med § 22, stk. 1. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at reklamen udspillede sig i et familiekøkken, hvor mor og søn hjælper hinanden med at tilberede aftensmad. Der var dermed tale om en reklame, der viste produktets naturlige benyttelsesmiljø, hvori den mindreårige indgik som en naturlig bestanddel.

Radio- og tv-nævnet fandt endvidere ikke, at reklamen var udformet i strid med § 22, stk. 2, i reklamebekendtgørelsen, hvorefter børn under 14 år ikke må afgive anbefalinger eller bevidnelser for produkter eller tjenesteydelser af nogen art. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at den mindreårige hverken udtalte sig specifikt om produktet eller afgav nogen direkte anbefaling af det til seerne.

 

Opdateret 01. februar 2019