Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse, ny

Resumé

Der var klaget over en tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse vist på TV 2. I reklamen blev der vist en mors tale til en forsamling i et forsamlingslokale. Første del af talen omhandlede den dag, hvor hun opdager, at hendes søn har kræft, hvilket kan give det indtryk, at forsamlingen er en begravelse. Senere i talen afsløres det, at sønnen har overlevet sin kræftsygdom, og at forsamlingen er samlet i anledning af sønnens konfirmation.

Klager anførte, at reklamen spillede på folks frygt for at de selv eller deres nærmeste fik kræft og dermed var i strid med reklamebekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt., hvorefter reklamer bl.a. ikke på utilbørlig vis må spille på frygt eller overtro.

Radio- og tv-nævnet fandt efter en samlet vurdering ikke, at reklamen på utilbørlig vis spillede på frygt. Reklamen var således ikke udformet i strid med reklamebekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at den tunge stemning i starten af reklamen hurtigt blev forløst, samt at reklamen hverken indeholdt verbale eller lydmæssige elementer, der kunne betragtes som anstødelige.

Endelig fandt nævnet, at reklamen var udformet med behørig social ansvarsfølelse.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019