Klage over tv-reklame for Begravelse Danmark vist på TV 2

Resumé

Der var klaget over en tv-reklame for bedemandsfirmaet ’Begravelse Danmark’ vist på TV 2.

Reklamen viste et forløb, hvor en kvinde tog afsked med en afdød mand.
Klager anførte, at reklamen var i strid med reklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, hvorefter reklamer bl.a. skal udarbejdes med behørig social ansvarsfølelse samt respektere alment accepterede reklameetiske normer.

Radio- og tv-nævnet fandt, at reklamen var udformet i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsens § 7. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at reklamen hverken indeholdt verbale eller lydmæssige elementer, der kan betragtes som anstødelige.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019