Klage over produktplacering og skjult reklame for bilmærket Nissan i programserien ”Antikduellen” vist på DR1

Resumé

Der var klaget over produktplacering og skjult reklame for bilmærket Nissan i programserien ’Antikduellen’ vist på DR1.

Klager anførte, at medtagelsen af varevognene var i strid med forbuddet mod produktplacering eller udgjorde skjult reklame i strid med reglerne herom, fordi varevognene var en væsentlig del af udsendelserne.

Radio- og tv-nævnet fandt, at hverken betingelserne for produktplacering eller ulovlig sponsorering var til stede i sagen, idet nævnet på baggrund af DR’s høringssvar i sagen lagde til grund, at DR ikke havde modtaget økonomiske tilskud fra Nissan, hverken som reelt produktionstilskud eller i form af ekstraordinære rabatter i forbindelse med DR’s leje af varevognene.  

Endelig fandt Radio- og tv-nævnet ikke, at udsendelserne indeholdt skjult reklame for Nissan i strid med reglerne herom. Nævnet fandt, at selvom varevognene indgik som et naturligt led i programmet, skete der ingen fremhævelser af Nissans logoer i form af unødvendige zoom el.lign.

Opdateret 01. februar 2019