Klage over politisk reklame for den fælles EU-patentdomstol i et OBS-indslag på DR

Resumé

Der var klaget over politisk reklame i et OBS-indslag vist på DR1.

Klagerne anførte, at OBS-indslaget forsøgte at påvirke danskerne til at stemme ja ved folkeafstemningen den 25. maj 2014 om den fælles EU-patentdomstol.

Reklamebekendtgørelsens forbud mod politiske reklamer fandt ikke anvendelse i sagen, da dette forbud og reklamebekendtgørelsens øvrige bestemmelser om reklamers indhold kun finder anvendelse på reklamer placeret i reklameblokken. OBS-indslag er ikke reklamer og skal derfor vurderes som en del af DR’s programvirksomhed.

Radio- og tv-nævnet fandt, at det ligger uden for nævnets kompetence at træffe afgørelse om indholdet af de konkrete programmer, der vises på DR, herunder om principperne i radio- og fjernsynslovens § 10, der bl.a. foreskriver, at der ved informationsformidlingen skal lægges vægt på saglighed og upartiskhed, er overholdt.

Det er DR’s bestyrelse, der har det overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser om institutionens virksomhed, der er fastsat i medfør af loven, jf. § 17, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven, overholdes.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019