Klage over bl.a. skjult reklame for VELUX m.fl. i en Champions League håndboldkamp vist på DR1

Resumé

Der var klaget over skjult reklame for VELUX m.fl. i forbindelse med visning af en håndboldkamp mellem KIF Kolding-KBH og HC Metalurg på DR1.

Klagen vedrørte primært det forhold, at DR foretog interviews af spillere foran en tavle med sponsorlogoer fra arrangementets sponsorer, samt at journalisternes mikrofoner havde et tydeligt VELUX-logo på sig.

Radio- og tv-nævnet vurderede indledningsvist, at håndboldkampen var et sponsoreret program, og at det derfor var sponsoreringsreglerne, der skulle finde anvendelse.

Radio- og tv-nævnet fandt herefter, at DR ikke havde foretaget en behørig sponsorkreditering, eftersom sponsorerne hverken blev krediteret før eller efter programmet, hvilket er i strid med reklamebekendtgørelsens § 26, stk. 1, 1. pkt.

Endvidere fandt nævnet, at tavlen med sponsorlogoer indeholdt angivelser af sponsor i strid med reklamebekendtgørelsens § 26, stk. 1, 2. pkt., hvorefter angivelser af sponsorer ikke må forekomme midt i et program. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at logoerne sås tydeligt og blev fremhævet, da tavlen blev rullet ind bag DR’s journalister, mens de talte om kampen. Tavlen kunne dermed i den konkrete sag ikke henføres som en del af det naturlige miljø omkring en sportsbegivenhed.

Endelig fandt nævnet, at VELUX-logoet på ’mikronhatten’, som journalisterne benyttede under kampen, ligeledes var en sponsorangivelse i strid med reklamebekendtgørelsens § 26, stk. 1, 2. pkt. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at logoet sås tydeligt på journalisternes mikrofoner.

Opdateret 01. februar 2019