Sponsorering af programrækken "Supersygehuset" sendt på TV/MIDT-VEST

Resumé

Radio- og tv-nævnet havde taget sagen vedr. en programrække med titlen ”Supersygehuset” sendt på TV/MIDT-VEST op af egen drift.  Programmerne var produceret med støtte fra Region Midtjylland. Sagen handlede om, om der var tale om sponsorering, og om reglerne herom var overholdt.

Radio- og tv-nævnet fandt, at aftalen om produktionsstøtte mellem produktionsselskabet og Region Midtjylland faldt under reglerne om sponsorering af programmer i henhold til radio- og fjernsynslovgivningen.

Nævnet fandt efter en konkret vurdering, at stationens ansvar og redaktionelle ansvar overfor sponsor var sikret, samt at der ikke forekom fremhævelser af sponsor i programmet m.v. i strid med reglerne herom.

Sponsor blev imidlertid ikke krediteret i forbindelse med udsendelse af programmerne, hvilket var i strid med kravet herom. Endelig fandt nævnet, at programmerne blev sendt i programflader, som måtte anses som samlede nyhedsprogrammer, hvorfor forbuddet mod sponsorering af aktualitets-og nyhedsprogrammer fandtes overtrådt.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019