Reklameblokke i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

Resumé

Der var klaget over afbrydelser af nyhedsprogrammer på TV 2 med reklameblokke i strid med reglerne herom.

Den påklagede udsendelse bestod af flere elementer, herunder en vejrudsigt, TV 2-nyheder, herefter nyheder fra de regionale TV 2-regioner og efterfølgende igen nyheder fra TV 2. I det af TV 2 indsendte eksempel var der tale om nyheder fra TV 2/Fyn. Imellem vejrudsigten og nyhederne fra TV 2 samt mellem nyhederne fra TV 2/Fyn og den anden del af TV 2’s egne nyheder var der indsat reklameblokke.

Radio- og tv-nævnet fandt, at både vejrudsigten inden TV 2-nyhederne samt nyhederne fra TV 2/Fyn udgjorde selvstændige programmer. Nævnet fandt på den baggrund, at de viste reklameblokke ikke var placeret i strid med reglerne herom.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019