Klage over skjult reklame for Ubbes Vinhandel m.fl. i "Flaskens Ånd" sendt på Radio24syv

Resumé

Klagen omhandlede programmet ”Flaskens Ånd” sendt på Radio24syv. Klager havde henvist til, at der forekom fremhævelser af bl.a. ”Ubbes Vinhandel” i programmet , samt at den omtalte vinhandler havde doneret en flaske vin til programmet.

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at der var sket fremhævelser af bl.a. ”Ubbes Vinhandel”, som gik ud over, hvad der var berettiget i programmets redaktionelle indhold og formål. Nævnet lagde herved vægt på, at omtalen af vinhandelen m.v. havde en direkte sammenhæng med programmets indhold om bl.a. København i Søren Kierkegaards levetid. Nævnet fandt heller ikke, at de af klager nævnte fremhævelser af bl.a. Dornfelder vin og producenten Henninger gik ud over, hvad der var redaktionelt berettiget.

Nævnet fandt på den baggrund ikke, at programmet indeholdt skjult reklame i strid med reglerne herom. 

 

Opdateret 01. februar 2019