Klage over skjult reklame for Palæo i "So F***ing Special" vist på DR1

Resumé

Der var klaget over skjult reklame for Palæo (en stade beliggende i Torvehallerne) i et afsnit af programserien ”So F***ing Special” på DR. Programafsnittets tema var ”Det moderne urmenneske”. Indslaget, hvor programværten besøgte Palæo, handlede om stenalderkost.

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at indslaget indeholdt skjult reklame, da ingen af fremhævelserne i indslaget gik ud over, hvad der var berettiget i forhold til indslagets redaktionelle indhold og formål.

Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at indslaget om stenalderkost havde en redaktionel sammenhæng med temaet ”Det moderne urmenneske”.

Opdateret 01. februar 2019