Klage over skjult reklame for Fitness World i nyhederne på DR1

Resumé

Der var klaget over skjult reklame for Fitness World i nyhederne på DR1. Nyhederne bragte et indslag, der omhandlede anabolske steroider og valgte i den forbindelse at lade rammen om indslaget foregå i Fitness World.

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at indslaget indeholdt skjult reklame, fordi fremhævelsen af Fitness World ikke gik ud over, hvad der var berettiget i forhold til indslagets redaktionelle indhold og formål.

Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at fremhævelsen af Fitness World var en relevant oplysning, som blev afgivet neutralt for at oplyse seerne om, hvor indslaget foregik.  Nævnet lagde endvidere vægt på, at der ikke forekom øvrige fremhævelser af Fitness World i indslaget.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019