Vildledende reklame for Boxer på TV 2

Resumé

Klagen angik en tv-reklame for Boxer sendt på TV 2. Klager anførte, at reklamen er vildledende, idet den efter klagers opfattelse reklameres med en forkert pris for at se TV 2.
 
Det var Radio- og tv-nævnets vurdering, at det såvel af reklamens speak som medhørende grafiske illustration fremgår tilstrækkelig tydeligt, at den annoncerede pris er eksklusiv modtagerudstyr.

Radio- og tv-nævnet fandt på denne baggrund, at reklamen ikke er vildledende.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 boxer080512.pdf i nyt>Klage over vildledende tv-reklame for "Boxer" sendt på TV 2

8. maj 2012

Opdateret 01. februar 2019