Ulovlig sponsorering/skjult reklame på LUX 1

Resumé

Der var klaget over ulovlig sponsorering/skjult reklame på bl.a. LUX 1 i region Hovedstaden i MUX 1. Klager havde bemærket indslag af forskellig art i slutningen af stationens programmer, hvori der henvises til diverse virksomheder og andre tv-stationer.

Radio- og tv-nævnet fandt, at udsendelserne indeholder en række overtrædelser af reglerne om sponsorering og skjult reklame.

Herunder forekom der henvisninger til en foredragsholders hjemmeside m.v. Nævnet fandt, at disse henvisninger har karakter af skjult reklame i strid med reglerne herom, idet fremhævelsen gik ud over, hvad der er berettiget i forhold til udsendelsens redaktionelle indhold og formål.  

Endvidere forekom der visning af to sponsorkrediteringer i forlængelse af hinanden, som var længere, end reglerne herom tillader det. Desuden fandt Nævnet, at bl.a. indslag om Kanal København samt henvisninger til udsendelser på denne kanal har karakter af skjult reklame i strid med reglerne herom.

Opdateret 01. februar 2019