Ulovlig sponsorering i "Gæt en by" sendt på TV SYD

Resumé

Klagen angik en sponsoreret quiz med titlen ”Gæt en by”, der blev vist i forbindelse med en nyhedsudsendelse på TV SYD. Klager gjorde gældende, at der var tale om sponsorering af nyheds- og aktualitetsprogrammer i strid med forbuddet herom.
Radio- og tv-nævnet fandt, at programmet var udsendt i strid med forbuddet mod sponsorering af nyheds- og aktualitetsprogrammer i radio- og fjernsynsloven og reklamebekendtgørelsen, idet nyhedsudsendelsen og den sponserede quiz ”Gæt en by” udgjorde ét samlet program. Nævnet lagde herved navnlig vægt på, at der var tale om samme nyhedsoplæser, der præsenterede begge dele, og at der kun blev vist rulletekster efter den samlede udsendelse.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019