Ulovlig fremhævelse i "Hva' så Danmark" sendt på DR1

Resumé

Klagen angik spørgsmålet, hvorvidt forskellige virksomheder blev ulovligt fremhævet i programmet "Hva' så Danmark" på DR1.

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at programmets indhold og programsætning påvirkedes af produkter. Nævnet fandt heller ikke, at visning af sponsorerede dekorationer, visning og omtale af produkter samt visning af "Karoline-koen" og en Margrethe-skål var strid med reglerne herom.

Radio- og tv-nævnet fandt til gengæld, at den afsluttende sponsorkreditering var af en så ubetydelig varighed, at seeren risikerede ikke at bemærke den.

Nævnet fandt på den baggrund, at reglerne om sponsorkreditering var blevet overtrådt.

AFGØRELSE MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 hvasaadanmark09012012.pdf i nyt>Afgørelse om ulovlig fremhævelse i "Hva' så Danmark" på DR1

9. januar 2012

Opdateret 01. februar 2019