Sponsorering og reklamer i forbindelse med "Toppen af Poppen" sendt på TV 2

Resumé

I sagen var der klaget over ulovlig visning af sponsorkrediteringer og reklameblokke imellem to afsnit af programmet ”Toppen af Poppen”. Radio- og tv-nævnet fandt, at visningen af sponsorkrediteringen for så vidt angår programmet ”Toppen af Poppen” og reklameblokken i forbindelse med programmets afbrydelse var sket i strid med reglerne om reklamers og sponsorkrediteringers placering.
Nævnet lagde herved navnlig vægt på, at de to dele af ”Toppen af poppen” udgjorde ét samlet program. Endvidere fandt Nævnet, at indslaget ”Danmark ifølge Bubber – det første kig”, som blev sendt imellem de to dele af programmet ”Toppen af Poppen” havde karakter af en egenreklame, idet programmet blot indeholdt klip fra en række kommende programmer og derfor ikke kunne betragtes som et selvstændigt program. I henhold til Nævnets retningslinjer om reklameafbrydelser af 18. oktober 2005 er det ikke lovligt at indsætte reklameblokke i forbindelse med en egenreklames afbrydelse af et andet samlet program.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 toppenafpoppen080312.pdf i nyt>Afgørelse af klage over sponsorering og reklamer i forbindelse med "Toppen af Poppen" sendt på TV 2

8. marts 2012

Opdateret 01. februar 2019