Reklamer i forbindelse med programmet "Zulu Djævleræs" sendt på TV 2 ZULU

Resumé

Klagen angik visning af reklamer mellem to afsnit af ”Zulu Djævleræs” vist på TV 2 Zulu. Klager gjorde gældende, at der var tale om afbrydelse af et program med en reklameblok i strid med reglerne herom.

Efter en samlet vurdering fandt Radio- og tv-nævnet, at den af TV 2 i høringssvaret anførte opdeling af ”Zulu Djævleræs” i to selvstændige programmer ikke svarer til det indtryk, udsendelsen fremkalder hos seeren. Nævnet lagde herved navnlig vægt på, at afsnittenes indhold og opbygning samt værternes henvisninger til seeren som ”Vi ses om lidt” bevirker det indtryk hos seeren, at anden del er fortsættelse af den påbegyndte første del.

Nævnet fandt derfor, at der var tale om ét samlet program, og visningen af reklameblokken i forbindelse med programmets afbrydelse var dermed i strid med reglerne om reklamers placering.

Opdateret 01. februar 2019