Reklameafbrydelser i udsendelsen "Go' morgen Danmark" sendt på TV 2 den 10. maj 2012

Resumé

Klagen angik, hvorvidt der i forbindelse med programmet ”Go’ morgen Danmark” vist den 10. maj 2012 på TV 2 forekom reklameafbrydelser i strid med reglerne herom.

Udsendelsen ”Go’ morgen Danmark” forløb således, at der henholdsvis før og efter nyhedsprogrammet hver halve og hele time vistes reklameblokke med tilhørende markering, der således adskilte hvert programafsnit af ”Go’ morgen Danmark” og Nyhederne.

Nævnet fandt i overensstemmelse med Nævnets praksis, at på baggrund af udsendelsernes indhold, opbygning og præsentation, at hver udsendelse af TV 2 Nyhederne udgjorde selvstændige og adskilte programmer, og at indsættelse af reklameblokke i forbindelse med disse programmer således var i overensstemmelse med Radio- og tv-nævnets praksis og vejledning på området.   

Opdateret 01. februar 2019