Reklame for X-LS Medical sendt på TV 2 og TV 2 Zulu

Resumé

Klagen angik en tv-reklame for slankeproduktet XL-S Medical vist på TV 2. Klager anførte, at reklamen indeholdt oplysninger om, at produktet var ”helt uden bivirkninger”.

Sundhedsstyrelsen udtalte i sagen, at reklamen indeholdt oplysninger om, at der ingen bivirkninger var ved produktet, og efter Sundhedsstyrelsens opfattelse gav reklamen dermed indtryk af, at det var uden risici at anvende produktet. Styrelsen vurderede således, at reklamen var i strid med reklamebekendtgørelsen for medicinsk udstyr.

På baggrund af Sundhedsstyrelsens udtalelse fandt Radio- og tv-nævnet, at reklamen ligeledes var i strid med reklamebekendtgørelsens regler om udsendelse af reklamer for lægemidler m.v.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 xlsmedical030412.pdf i nyt>Klage over tv-reklame for slankeproduktet XL-S Medical sendt på TV
2 og TV 2 Zulu

3. april 2012

Opdateret 01. februar 2019