Produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

Resumé

Klagen angik visning og omtale af hjemmesiden ”NFL Shop”, der sælger NFL-merchandise i en række NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT. Klager gjorde gældende, at der var tale om produktplacering, som i sin form var i strid med reglerne herom.

Eftersom visningen af præmierne ikke var sket mod betaling eller anden modydelse fra virksomheden Sport 24 A/S, og præmierne heller ikke var finansieret af Sport 24 A/S, fandt reglerne om skjult reklame anvendelse.

Nævnet fandt, at fremhævelserne af hjemmesiden og præmierne var i strid med reglerne om skjult reklame.

Herudover fandt Nævnet, at krediteringen af sponsor inde i programmet var i strid med reglerne om identifikation af sponsorerede programmer, ligesom visningen af en reklame-video for sponsor var i strid med reglerne om, at der ikke må ske fremhævelser af sponsor og dennes produkter med henblik på at fremme afsætningen af disse.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019