Pornografisk reklame for XL Byg sendt på TV 2

Resumé

Klagen angik en tv-reklame for XL Byg (Strip) sendt på TV 2. Klager anførte, at reklamen var pornografisk, udnyttede kvinders seksualitet og sendte et uheldigt signal til børn og unge.

Radio- og tv-nævnet var af den opfattelse, at kvindens ”dans” kunne betegnes som seksuelt udfordrende, men at hendes opførsel ikke overskred grænsen til det anstødelige. På den baggrund fandt Nævnet ikke, at kvinden fremstod usømmelig i sin påklædning eller opførsel eller, at reklamen i øvrigt indeholdt pornografiske elementer.

Endvidere var det Radio- og tv-nævnets opfattelse, at reklamen snarere fokuserede på tre mænd, der også medvirkede i reklamen, og at reklamen fremstod som humoristisk i sin latterliggørelse af de mandlige tilskuere. Af den grund fandt Radio- og tv-nævnet ikke, at den påklagede tv-reklame for XL Byg var i strid med forbuddet mod kønsdiskriminerende reklame, ligesom den ikke stred mod kravet om, at reklamer skal være udformet med behørig social ansvarsfølelse.    


AFGØRELSE MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 xlbyg310112.pdf i nyt>Afgørelse om pornografisk indhold i reklame for XL Byg sendt på TV 2

31. januar 2012

Opdateret 01. februar 2019