Politisk reklame sendt på Københavns Ungdoms-TV

Resumé

Klagen omhandlede et program sendt på Københavns Ungdoms-TV. Klager gjorde gældende, at programmet indeholdt reklame for politiske partier i strid med forbuddet herom.

Stationen oplyste blandt andet, at der var tale om en programrække om politisk engagerede kvinder, og at der ikke var modtaget betaling fra de repræsenterede partier.

Radio- og tv-nævnet vurderede, at der ikke var tale om reklamer, der er sendt i reklameblokke, således at reglerne om politisk reklame ikke finder anvendelse. Programmet skal derimod vurderes som en del af Københavns Ungdoms-TV’s programvirksomhed. Nævnet udtalte desuden, at stationens programvirksomhed ikke er public service-virksomhed, og at stationen derfor ikke er forpligtet til at sikre en alsidig eller neutral fremstilling af fx politiske partier eller politiske anskuelser i programvirksomheden.

På denne baggrund fandt Radio- og tv-nævnet ikke, at reglerne om politisk reklame eller andre bestemmelser i henhold til radio- og fjernsynslovgivningen var overtrådt.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 politiskreklameungdomstv080312.pdf i nyt>Afgørelse af klage over reklame for politiske partier sendt på Københavns Ungdoms-TV

8. marts 2012

Opdateret 01. februar 2019