Live fra Bremen

Resumé

Der var klaget over sponsorkrediteringer, der blev sendt imellem to dele af udsendelsen ”Live fra Bremen”, sendt på TV 2.

TV 2 anførte blandt andet, at der var tale om to selvstændige programmer, fordi begge dele kan opleves uafhængigt fra hinanden af seeren.

Nævnet fandt imidlertid, at der ved de to dele af ”Live fra Bremen” var tale om ét samlet program. Nævnet lagde ved denne vurdering blandt andet vægt på, at den første del af udsendelsen på baggrund af sin konkrete udformning og karakter kan opfattes som en udvidet introduktion til anden del, som udgør det egentlige program.

Fordi sponsorkrediteringer kun må forekomme ved start og/eller slut af et sponsoreret program, er de krediteringer, der blev vist i forbindelse med programmets afbrydelse, sendt i strid med reglerne herom.

For så vidt angår udformningen af sponsorkrediteringen fandt Nævnet, at det slogan der vistes i krediteringen, ikke er en integreret del af sponsors logo, og heller ikke kan anses som et mærke eller logo i sig selv. Visningen af sloganet i sponsorkrediteringen er derfor sket i strid med reglerne om sponsorkrediteringers udformning. 

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoerelser_2011 livefrabremen01072011.pdf i nyt>Afgørelse om sponsorkrediteringer i Live fra Bremen vist på TV 2

1. juli 2011

Opdateret 01. februar 2019