Klage over TV-reklame vist på TV SYD

Resumé

Klagen vedrørte en tv-reklame for ”Regionsrådsvalget” vist på TV SYD for Region Syddanmark. Klager anførte, at tv-reklamen var i strid med forbuddet mod politiske reklamer, idet den var blevet vist umiddelbart forud for afholdelsen af regionalvalget 2009.


Radio- og tv-nævnet bemærkede, at visningen af tv-reklamen var sket indenfor perioden fra tidspunktet for udskrivelsen af valget og dermed kunne være omfattet af forbuddet mod politiske reklamer i den såkaldte reklamefri periode. Nævnet fandt imidlertid ikke, at tv-reklamen for ”Regionsrådsvalget” fremkom med opfordringer eller ytringer, der kunne anses som egnet til at påvirke opinionen i en politisk retning, og reklamen var derfor ikke sendt i strid med forbuddet mod politiske reklamer.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoerelser_2011 afgoerelse-word_region_syddanmark__2011-10-05__2_.pdf _blank>Afgørelse om reklame for "Regionsrådsvalget" vist på TV SYD 

Opdateret 01. februar 2019