Klage over for tynde modeller i H&M reklamer

Resumé

Klagen vedrørte tre reklamer for H&M’ s Lanvin kollektion. Klager anførte, at de medvirkende modeller meget tynde og mente derfor, at reklamerne kunne anses som medvirkende årsag til, at der i dag er så mange piger med spiseforstyrrelser.


Radio- og tv-nævnet mente ikke, at tv-reklamerne var udformet i strid med kravet om, at reklamer skal være udformet med behørig social ansvarsfølelse.


Nævnet lagde ved sin afgørelse vægt på, at der ikke i reklamerne blev anvendt iøjnefaldende tynde eller åbenlyst undervægtige modeller, og Nævnet fandt desuden heller ikke, at reklamerne indeholdt budskaber eller virkemidler, der kunne anses som egnet til at formidle et forvrænget skønhedsideal eller på anden måde virke stødende.

Opdateret 01. februar 2019