Afgørelse om Fleggaard (OMO) vist på TV 2

Resumé

Klagen angik en reklame for Fleggaard (OMO vaskepulver) vist på TV 2. Klager anførte, at reklamen er kønsstereotyp og voldsomt konservativ i sit syn på kønsroller og kvinder.

Radio- og tv-nævnet fandt på baggrund af sagens oplysninger, at reklamen ikke er i strid med de gældende regler.

Nævnet lagde ved sin afgørelse vægt på, at reklamen fremstår humoristisk og karikeret, idet både kvinde- og manderollerne tillægges usandsynlige værdisæt, hvilket medfører, at reklamens fremstilling af et stereotypt kønsrollemønster må opfattes ironisk.

Endvidere henviste nævnet til tidligere lignende reklamer, hvor netop det forhold, at reklamens indhold fremstår humoristisk har været udslagsgivende for sagens afgørelse.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 01. februar 2019